In deze energietransitie
is tijd essentieel

We willen klanten stapsgewijs ondersteunen bij het in gang zetten van hun energietransitie. Echter is de realiteit dat er niet van vandaag op morgen overgestapt kan worden op groene energievormen. Daarom hebben we een model ontwikkeld waarin we de keuzes vanuit uw organisatie, energiebehoefte en opgelegde verwachtingen in de sector op elkaar afstemmen. Gezamenlijk komen we tot een energiemix waarmee klanten direct stappen kunnen zetten naar een energierijke toekomst.

Wat vinden wij belangrijk?

AVIA Weghorst wil klanten ondersteunen in hun energietransitie. Dit betekent dat we verder gaan dan enkel het verkopen van brandstof en smeermiddelen. Daarom staan er intern vier waarden centraal voor hoe AVIA Weghorst werkt, om de energietransities van klanten in gang te zetten.

Samen - We werken altijd vanuit partnerships. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen.

Praktisch - Geen onnodig ingewikkelde constructies. Wij houden van eenvoud en leveren de beste service. Wij willen dat onze producten en diensten meteen voordeel opleveren en werken voor onze klanten.

Meetbaar - Meetbaar betekent inzicht hebben in de resultaten. Wij gebruiken data om onze klanten gericht te helpen verbeteren en kwantificeerbaar te verduurzamen.

Gepersonaliseerd - We halen het beste resultaat als we maatwerk leveren. We weten wat er speelt in de markt en waar wij met onze service het verschil kunnen maken.

Transformeer jouw energiemix

Om op korte termijn te kunnen verduurzamen, genereren wij een nieuwe energiemix, waardoor jij succesvol kunt blijven opereren en duurzamer kunt ondernemen.

 

Jouw energiemix

Deze energiemix kent verschillende vormen. We maken gebruik van ons eigen depot in Enschede om verschillende schonere brandstoffen te blenden. Hierdoor kunnen we zuinigere en vooral schonere liters aanbieden.

We voorzien daarnaast ook in verschillende laadmogelijkheden. Dit kunnen vaste laadpunten zijn bij bedrijven, op onze AVIA stations of mobiele laadmodules die tijdelijk op locaties kunnen worden geplaatst.

Onze aanpak

We inventariseren de gehele vloot en indexeren jouw energiebehoefte om je succesvol onderweg te houden.

Vanuit deze inzichten bekijken we welke energiemix past bij jouw situatie. Zowel qua prijs als verduurzaming. Binnen een vloot zijn er vaak diverse type voertuigen die verschillen van leeftijd.

Om structureel een betere en duurzamere mix in te kunnen zetten, maken we een berekening welke energiemix jou het meeste rendement oplevert en stellen we een tijdspad op voor verbetering.

Op basis van jouw eigen wagenpark maken we een concreet stappenplan om stapsgewijs te gaan verduurzamen. Zodat je op de korte termijn direct resultaat behaalt en met een duidelijk plan meebeweegt in transitie naar de energie van de toekomst.

AVIA Weghorst als transitiepartner

Verdieping

We verdiepen ons in jouw organisatie en kijken waar het meeste rendement te behalen is door de juiste brandstofmix in te zetten.

AVIA Weghorst als transitiepartner

Overal tanken

We zorgen ervoor dat je overal kunt tanken. Onderweg en op jouw eigen locatie(s).

AVIA Weghorst als transitiepartner

Laadfaciliteiten

We voorzien in laadfaciliteiten op elke locatie. Ook kun je op onze laadlocaties laden.

AVIA Weghorst als transitiepartner

AVIA Card

Door onze AVIA Card te gebruiken kun je binnen Europa tanken en laden en kun je gebruik maken van onze diensten onderweg.

AVIA Weghorst als transitiepartner

Data-analyse

Je kunt precies bijhouden wat het verbruik is en de besparing van de uitstoot inzichtelijk maken.

"Stap over op duurzame energievormen"

Voordelen van een transitiepartner

1. Eén vaste partner

Altijd een vast aanspreekpunt die jouw organisatie kent en samen met jou kijkt naar nieuwe mogelijkheden. Met ruim 90 jaar ervaring zijn we flexibel en kunnen we snel anticiperen op veranderingen in de markt.

2. Kwaliteit

Hoge kwaliteit van brandstof waarborgt niet alleen een zuiniger verbruik maar is ook onderhoudsvriendelijk voor jouw wagenpark. Ook onze service is van hoge kwaliteit zodat je altijd voorzien bent van de benodigde energie.

3. Gemak

We ontzorgen jou op alle mogelijke manieren. We bieden je onderweg in binnen- en buitenland alle diensten die je nodig hebt.

4. Transitieplan

We creëren een duurzamer perspectief en vanaf dag één verminderen we de uitstoot. Wij geven houvast om gericht te verduurzamen zonder hoge investeringen.

5. Maatwerk

We geloven niet in een gestandaardiseerd aanbod. We verdiepen ons in jouw organisatie en kijken waar het meeste rendement te behalen is door de juiste brandstofmix in te zetten.

6. Toekomstgericht

We zijn volop in ontwikkeling met nog schonere alternatieven zoals waterstof, elektrisch rijden en synthetische brandstoffen. Wanneer mogelijk, voegen we nieuwe energiebronnen toe aan onze energiemix.

Wil je advies inwinnen over de energietransitie van jouw bedrijf?

AVIA Weghorst als transitiepartner