Privacyverklaring

AVIA Privacyverklaring: wat we doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers en deelnemers
AVIA Weghorst (“AVIA”) is een B.V. met 135 tankstations van ondernemers door Noord-, Oost-, en Midden-Nederland. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. We verkrijgen de persoonsgegevens van jezelf, maar ook van onze leden. Dat zijn de tankstationhouders. De belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken zijn contactgegevens die je zelf op www.aviaweghorst.nl (“Website”) achterlaat en gegevens over de wijze waarop je jouw eventuele spaarpunten besteedt. Daardoor kunnen wij jou persoonlijke aanbiedingen doen. Als je de AVIA App gebruikt, verwerken wij ook gegevens over de locatie waar je, je bevindt.

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kan uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als we voldoende waarborgen voor de bescherming van jouw gegevens krijgen.
 • In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
 • Welke gegevens verwerken we?
 • Waarom verwerken we jouw gegevens?
 • Waarom mogen we jouw persoonsgegevens gebruiken?
 • Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?
 • Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?-
 • Moet ik de gegevens aan AVIA verstrekken?
 • Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
 • Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?
 • Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heb je met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens (en hoe kun je ze uitoefenen)
 • Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

We passen de Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
AVIA Weghorst, gevestigd aan de Kanaalstraat 335 (7547 AT) te Enschede, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
Contact opnemen kan via ons contactformulier.

Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?
AVIA heeft met alle partijen aan wie zij jouw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van AVIA en deze AVIA Privacyverklaring.

Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze AVIA Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Als we jouw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Voor meer informatie over deze leverancier kun je contact met ons opnemen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Welke rechten heb je met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens (en hoe kun je ze uitoefenen)
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over je hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan AVIA of info@aviaweghorst.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord. Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?
Wij kunnen cookies plaatsen als je onze websites bezoekt. Voor meer informatie over het plaatsen en beheren van cookies, kun je onze cookieverklaring raadplegen op www.aviaweghorst.nl/disclaimer.