Disclaimer

Voor het bezoeken en gebruiken van deze internetsite gelden de hierna volgende voorwaarden. Daarin wordt het begrip site gedoeld op deze internetsite, tenzij anders is aangegeven. De merknaam AVIA Weghorst B.V. wordt in de voorwaarden gemakshalve gebruikt om de merkhouder, AVIA, aan te duiden. Voor zover is de volledige naam van een specifieke vennootschap vermeld.

Toepasselijk recht
Op de toegang en het gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan. AVIA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van deze site.

Links
Deze site kan, al dan niet door AVIA zelf en al dan niet met toestemming van AVIA, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere sites (links). AVIA is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Voor eventuele schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van sites die aan deze sites gekoppeld zijn, is AVIA derhalve evenmin aansprakelijk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek dan niet opnieuw jouw gegevens in hoeft te voeren. AVIAWeghorst.nl gebruikt Google Analytics om jouw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van AVIA Weghorst, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVIA Weghorst, of in het voorkomende geval, van enig andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van AVIA Weghorst. Hetzelfde geldt voor de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van AVIA Weghorst specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Het auteursrecht wordt door AVIA Weghorst uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVIA Weghorst is het niet toegestaan de informatie op deze site of een deel daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden AVIA Weghorst

Algemene verkoop- en servicevoorwaarden AVIA VOLT