Twente Milieu hard op weg naar 90% minder CO2-uitstoot in 2030

Nieuws 14 november 2023

Twente Milieu staat voor een schone en gezonde leefomgeving. Continu werken aan een duurzame organisatie en een duurzaam wagenpark is dan ook vanzelfsprekend. Door onder andere het tekenen van het convenant ‘Duurzame Voertuigen en Brandstoffen’, heeft Twente Milieu al grote stappen gezet en gaan ze de komende jaren nog meer stappen zetten, met als uiteindelijk doel minimaal 90% minder CO2-uitstoot in 2030.

Twente Milieu heeft een aantal elektrische bedrijfsauto's, elektrische werkbussen en volledig elektrische inzamelvrachtwagens in hun wagenpark en dit zal de komende jaren verder uitgebreid worden. De inzamelvoertuigen die nog niet vervangen zijn door elektrische versies rijden op duurzame brandstof. De afgelopen jaren is het bedrijf al overgestapt op GTL (Gas to Liquid), waardoor de uitstoot van fijnstof flink is afgenomen en ook wordt er zoveel mogelijk HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) getankt. Ze begonnen met HVO5 en zitten op dit moment grotendeels op HVO20.

Lennart Driessen, manager materieel bij Twente Milieu: “De samenwerking met AVIA Weghorst is begonnen na het toekennen van een aanbesteding een aantal jaar geleden. Ze hebben ons toen onder andere geholpen met de overgang naar GTL. Sindsdien denken ze continu mee met hoe we ons wagenpark kunnen verduurzamen. Ze kijken hierbij niet alleen naar hoe snel we het gewenste doel kunnen bereiken, maar ook hoe we het bestaande wagenpark stapsgewijs kunnen verduurzamen, zonder direct volledig op elektrisch over te gaan. Ook door fossiele brandstoffen te vervangen door een duurzaam alternatief, zoals de biobrandstof HVO, kunnen we de CO2-uitstoot al flink reduceren.”

 

Biobrandstof als duurzaam alternatief

HVO is een volledig synthetische diesel dat gemaakt wordt van afval- en reststromen zoals plantaardige oliën. Het is een schonere en duurzamere variant van de ‘gewone’ diesel en levert tot wel 90% minder CO₂-uitstoot op. HVO is in verschillende percentages te mengen met gewone diesel. Het percentage plantaardige olie is te zien aan het getal achter 'HVO'. AVIA levert deze duurzame brandstof van HVO10 t/m HVO100. Twente Milieu gebruikt voornamelijk HVO20 dat voor 20% uit plantaardige olie (HVO) en 80% uit fossiele diesel bestaat. Lennart: “AVIA is heel flexibel in het aanbieden van HVO. Op dit moment kunnen we bij vijf tankstations terecht voor onze ‘eigen’ mix en als we besluiten dat we over willen gaan op HVO25 of HVO30 dan is dat met één telefoontje geregeld. Voor ons biedt dit letterlijk speelruimte. Als blijkt dat we onze emissiedoelen net niet dreigen te halen, dan kunnen we overgaan op een hoger HVO-getal en op deze manier zorgen dat we alsnog het emissiedoel halen. Uiteraard zouden we het liefst 100% biobrandstof gebruiken, maar dat is kostentechnisch niet haalbaar, dus het is mooi dat we wat dat betreft zelf de touwtjes in handen hebben en AVIA ons de mogelijkheid biedt snel te schakelen.”

 

Wagenpark geleidelijk elektrisch

Lennart: “We hebben 1,5 jaar geleden twee volledig elektrische inzamelvrachtwagens toegevoegd aan ons wagenpark, inclusief mobiele laders van AVIA VOLT op onze locatie op De Marssteden. Ondanks dat we volledig zelf kunnen laden, is het voor ons heel handig dat er op de ophaalroutes bij steeds meer AVIA tankstations laadpalen zijn. In principe hebben we de route zo ingedeeld dat de chauffeur zijn hele route kan rijden, inclusief storten in Hengelo zonder tussendoor te laden. Soms zit het echter tegen en dan kan de chauffeur eenvoudig laden bij een van de AVIA laadpunten op zijn route.”

Twente Milieu was een van de eerste bedrijven in de regio die gebruik maakte van volledig elektrische vrachtwagens die dagelijks ingezet werden. Dit betekende zowel voor Twente Milieu als AVIA ‘learning by doing’. Lennart: ‘We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale leveranciers en ook bij de samenwerking met AVIA blijkt weer hoeveel voordelen dat heeft. De lijntjes zijn kort en omdat het voor ons allebei vrij nieuw was, hebben we veel samen kunnen testen. Zeker in het begin liepen we tegen kinderziektes aan en we hoefden maar te bellen naar AVIA en iemand stond op de stoep om het op te lossen. Daarnaast konden we eenvoudig zaken aanpassen als daar bij ons behoefte aan was. Deze vorm van maatwerk zie je niet vaak bij de grote spelers en bovendien loopt AVIA echt voorop als het gaat om wat ze ons te bieden hebben. Zowel qua samenwerking als qua geleverde kwaliteit zijn ze wat ons betreft nog steeds de beste partij.”

 

Lean and Green Award

Twente Milieu beschikt over de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen en zijn hiermee koploper in de duurzame logistiek. Ze besparen nog eens 20% extra op de CO2-uitstoot door de chauffeurs te trainen in ’Het Nieuwe Rijden’, de logistieke processen te optimaliseren en technische aanpassingen aan het materieel te doen.

Lennart: “Door al onze medewerkers die zelf ook kunnen bijdragen te betrekken bij onze duurzaamheidsplannen, ontstaat er commitment en kijken we echt samen waar we nog stappen kunnen maken. Mede door de trainingen van de chauffeurs in ‘Het Nieuwe Rijden’ zijn ze nu ook zelf heel erg bezig om zo zuinig en zo efficiënt mogelijk hun routes te rijden met onze elektrische vrachtwagens, zodat ze niet hoeven bij te laden. Ze maken er echt een soort onderlinge wedstrijd van. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een vrachtwagen terugkomt met nog maar 2% accu. Als er een onverwachte afsluiting van de Westerval is hebben we wel een probleem, maar tot nu toe gaat het net goed en levert het ons een behoorlijke efficiëntieslag op.”

 

Toekomstplannen

“Op dit moment zijn we bezig met de realisatie van een laadplein waarmee we in de toekomst 30 tot 40 vrachtwagens willen gaan laden. AVIA denkt met ons mee hoe we ons laadplein zo in kunnen richten dat we uit kunnen breiden als dat nodig is, zonder dat we dan weer de hele infrastructuur aan moeten passen. Dankzij hun modulaire laadsystemen kunnen we snel en eenvoudig extra laadpalen bijplaatsen.”

 

Bekend met de transportbranche

“Zo’n 10 jaar geleden kwamen de eerste leveranciers met laadoplossingen voor bedrijven, maar we merken dat vaak het maatwerk en de klantkennis ontbreekt. AVIA kent de transportbranche als geen ander en zij begrijpen wat de praktische en financiële consequenties zijn als we een van de vrachtwagens niet kunnen tanken of laden. Daarnaast is de combinatie van het kunnen leveren van duurzame brandstoffen en laadoplossingen voor ons ideaal, omdat we nu met één leverancier alle stappen door kunnen lopen van de transitie naar een volledig groen wagenpark.”

 

Samen onderweg naar een duurzame toekomst

Wil je net als Twente Milieu je wagenpark stap voor stap verduurzamen? Wij hebben een model ontwikkeld waarin we de keuzes vanuit jouw organisatie, energiebehoefte en opgelegde verwachtingen in de sector op elkaar afstemmen. Gezamenlijk komen we tot een energiemix waarmee je direct stappen kunt zetten naar een energierijke toekomst.

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.