Subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven

Nieuws 22 maart 2024

Om je als ondernemer te ondersteunen bij de realisatie van de laadinfrastructuur, werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de subsidieregeling ‘Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven’. Met deze subsidie kun je een deel van de kosten voor advies over en de aanschaf en plaatsing van laadpalen op je eigen terrein financieren. Het betreft nu nog een concept regeling waar vragen over gesteld kunnen worden en feedback op gegeven kan worden.

De subsidie is onderdeel van de ambitie in het Klimaatakkoord dat in 2050 alle wegmobiliteit emissievrij is. Het ministerie heeft onderkend dat het aantal gerealiseerde laadpalen achterblijft door een gebrek aan kennis en de relatief hoge kosten voor aanschaf en plaatsing van de laadpalen. Met de subsidieregeling kan een deel van de kosten voor advisering over de realisatie van private laadinfrastructuur worden gefinancierd, zodat meer ondernemers goed zijn geïnformeerd. Daarnaast wordt een deel van de investeringen in de daadwerkelijk aanleg en realisatie vergoed. Naar schatting zijn 24.000 private laadpunten nodig voor emissievrije voertuigen, om bijvoorbeeld ZE-zones te bevoorraden en in te zetten op de emissievrije bouwplaats.

 

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie per laadpaal is afhankelijk van de grootte van je onderneming en het vermogen van de laadpalen. Mkb-ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven 20%. De subsidie varieert van €452,- voor een laadpaal met een vermogen tussen 11 en 22 kW voor grote ondernemingen tot €120.000,- voor 600 kW of meer laadvermogen voor een mkb-onderneming. Subsidie met betrekking tot het advies over de realisatie van de laadinfrastructuur wordt verstrekt tot 50% van de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van €3.500.

Categorie Basis-bedrag Subsidie groot Subsidie mkb
AC11:
11 t/m 22 kW
€2.260 €452 €904
AC22:
22 t/m 50 kW
€2.575 €515 €1.030
FC50:
50 t/m 150 kW
€26.100 €5.220 €10.440
HPC150: 
150 t/m 350 kW
€77.700 €15.540 €31.080
HPC350:
350 t/m 600 kW
€175.700 €35.140 €70.280
OC-lader 600:
600 kW of meer
€300.000 €60.000 €120.000

 

Help mee de subsidieregeling vorm te geven

De subsidieregeling moet nog verder vormgegeven worden door de overheid. Om te voldoen aan de behoefte van jou als ondernemer, biedt het ministerie je de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren. Je kunt dus een belangrijke rol spelen bij de definitieve vormgeving van de regeling, zodat je er zelf ook optimaal van kunt profiteren. De internetconsultatie is begin maart van start gegaan en je kunt nog tot en met 31 maart reageren en specifieke vragen stellen over bijvoorbeeld de verwachtingen met betrekking tot laadinfrastructuur in relatie tot netcongestie en je gedachten delen over maximumbedragen, vermogensindeling en aanvraagverplichtingen met betrekking tot netcapaciteit.

Je kunt je vragen stellen en reageren via www.internetconsultatie.nl/subsidieregeling_private_laadinfrastructuur/

 

Meer weten over deze en andere subsidiemogelijkheden

AVIA VOLT kan je adviseren bij de transformatie naar een duurzamer wagenpark en de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur. Gezamenlijk kijken we hoe en in welke mate je gebruik kunt maken van de verschillende mogelijkheden voor financiële steun voor advies en de aanschaf van de laadpalen, zoals deze subsidie. Uiteraard voldoen onze laadpalen standaard aan de voor deze subsidie gestelde eisen. Daarnaast kunnen we je ook volledig ontzorgen bij de aanschaf en installatie van de laadinfrastructuur.