Tot wel 40% subsidie op je laadplein met SPRILA

Nieuws 5 juli 2024

Om je als ondernemer te ondersteunen bij de realisatie van nieuwe laadinfrastructuur is er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidieregeling in het leven geroepen: Private Laadinfrastructuur bij bedrijven. Met deze subsidie kun je een deel van de kosten voor advies, aanschaf en plaatsing van laadpalen financieren.

De subsidie is onderdeel van de ambitie in het Klimaatakkoord dat in 2050 alle wegmobiliteit emissievrij is. Het ministerie heeft onderkend dat het aantal gerealiseerde laadpalen achterblijft door een gebrek aan kennis en de relatief hoge kosten voor aanschaf én plaatsing van de laadpalen. Met deze subsidieregeling kan een deel van de kosten voor advisering over de realisatie van private laadinfrastructuur worden gefinancierd, zodat meer ondernemers goed zijn geïnformeerd. Daarnaast wordt een deel van de investeringen voor de daadwerkelijk aanleg en realisatie vergoed. Naar schatting zijn 24.000 private laadpunten nodig voor emissievrije voertuigen, bijvoorbeeld om Zero Emissie-zones te bevoorraden.

 

Voor wie is deze subsidie?

Deze regeling is er voor ondernemers met een KVK-inschrijving die in Nederland gevestigd zijn en laadinfrastructuur willen plaatsen op eigen terrein of terrein dat wordt gehuurd. Ook is een deel van het budget gereserveerd voor OV-concessiehouders of touringcarbedrijven.

 

Het totaalbudget

*Het totaalbudget is definitief als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn.

 

Subsidie aanschafkosten

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de laadinfrastructuur en het vermogen (kW) van de te plaatsen laders. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een laadstation tot en met 350 kW. Enkel voor concessiehouders van openbaar vervoer is subsidie mogelijk vanaf een vermogen tot 600 kW. De onderstaande subsidiebedragen houden al rekening met kosten voor de aanleg van de laadinfrastructuur. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen mkb en grootbedrijf in de subsidiehoogte.

Subsidiebedrag SPRILA

 

Subsidie advieskosten

Bij aanvragen boven de EUR 25.000 subsidie is het belangrijk dat de laadbehoefte, huidige netaansluiting en het benodigde vermogen inzichtelijk zijn. Hiermee moet een aanvraag worden onderbouwd. Hiervoor is het mogelijk om extern advies in te winnen, waarvoor ook subsidie beschikbaar is. 50% van de kosten voor advies wordt vergoed, tot een maximum van €3.500.

 

Goed om te weten

Door te kiezen voor een schaalbaar en modulair systeem is het mogelijk om de laadinfrastructuur optimaal te laten aansluiten bij de subsidieregeling. Vermogen kan in stappen worden toegevoegd. Zo kan er worden gekozen om een laadstation van exact 350 kW vermogen te voorzien en optimaal aan te sluiten bij het daaraan gekoppelde subsidiebedrag.

Belangrijk om rekening mee te houden voor deze subsidieaanvraag is dat er wordt gewerkt volgens het ‘first come, first serve’ systeem. Het is dus van belang om direct op 24 september de aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal na 24 september het subsidieplafond bereikt zijn.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de subsidie is het noodzakelijk dat je jouw toekomstige laad- en stroombehoefte inzichtelijk hebt. AVIA VOLT kan je volledig ontzorgen om dit goed in kaart te krijgen. Daarnaast leggen wij ook een concreet plan neer voor de aanschaf en installatie van de laadinfrastructuur, hierin ontzorgen wij van vergunningaanvraag tot plaatsing van de laadoplossing. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden.

De aanvraagperiode start op dinsdag 24 september 2024 om 09:00 uur

Voor een adviesgesprek; neem contact op met info@aviavolt.nl