Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Nieuws 6 februari 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft twee jaar geleden een subsidieregeling geïntroduceerd om de bouw te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. De subsidieregeling ‘Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel’ heeft als doel de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen in de bouwsector te verminderen door de inzet van schoon en emissieloos bouwmaterieel.

De bouwsector is essentieel voor de Nederlandse economie en werkt aan de grote woningopgave, de energietransitie en het behouden van de bereikbaarheid in ons land. Tegelijkertijd draagt de bouw ook bij aan schadelijke emissies zoals stikstof, CO₂ en fijnstof die onze natuur, het klimaat en onze gezondheid bedreigen en is het verminderen van deze uitstoot ook in de bouw hoognodig. De subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) stimuleert bedrijven in de bouwsector om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen en daarmee bij te dragen aan een groenere en duurzamere bouwsector.

 

Subsidie voor aanschaf of ombouw duurzamer en schoner bouwmaterieel

Vanaf 5 maart 2024 kunt u als bouwondernemer met deze subsidie emissieloos bouwmaterieel, zoals graafmachines, bulldozers, hijskranen en vrachtwagens inzetten bij uw bouwprojecten. De subsidie kan worden toegekend voor de aanschaf en lease van nieuw en emissieloos bouwmaterieel of de ombouw van bestaand materieel naar duurzame en schone varianten.

Binnen de regeling SSEB kan voor verschillende onderdelen subsidie aangevraagd worden:

  • Het aanschaffen van emissieloze werktuigen, voertuigen en hulpfuncties
  • Het ombouwen van bestaande bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissiearm of emissieloos
  • Haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort
  • Experimentele ontwikkeling om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen

 

Laadinfrastructuur voor elektrisch bouwmaterieel

De subsidie kan een steentje bijdragen aan het inzetten van schoon en emissieloos materieel bij uw bouwprojecten, maar met het aanschaffen of ombouwen bent u er nog niet. Als u overgaat op elektrisch bouwmaterieel, dan heeft u ook oplaadmogelijkheden nodig. Gaat u voor een vast laadpunt op één of meerdere locaties? Is een mobiele lader die bijvoorbeeld ook tijdelijk geplaatst kan worden op de bouwlocatie een betere optie of wellicht een combinatie daarvan?

 

Hernieuwbare brandstoffen

Ook als u niet direct over kunt of wilt stappen op volledig elektrisch materieel, zijn er duurzamere en emissiearmere alternatieven voor materieel dat gebruikmaakt van fossiele brandstof. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een volledig synthetische diesel, gemaakt van afval- en reststromen zoals plantaardige oliën. Het is een schonere en duurzamere variant van de ‘gewone’ diesel en levert tot wel 90% minder CO₂-uitstoot op.

AVIA ondersteunt klanten in hun energietransitie. Wij begrijpen dat u ook met behulp van de SSEB-subsidie niet direct volledig over kunt stappen op emissieloos bouwmaterieel. Om toch op korte termijn te kunnen verduurzamen en aanspraak te kunnen maken op een of meerdere onderdelen van de subsidie, denken we graag met u mee wat er op korte en op lange termijn nodig is om uw uitstoot te verminderen en hoe we gezamenlijk kunnen komen tot het inzetten van schoon, emissiearm en het liefst emissieloos materieel bij uw bouwprojecten.

 

Meer weten?

De subsidie biedt u een mooie kans om uw bouwmaterieel te verduurzamen. De beoordeling en toekenning gaat op volgorde van binnenkomst, dus het is belangrijk om de aanvraag goed voor te bereiden vóór 5 maart, zodat u dan ook direct uw aanvraag in kunt dienen.

Meer informatie over SSEB en het indienen van de aanvraag: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb

Wilt u meer weten over hoe AVIA u kan helpen met de verduurzaming van uw bouwmaterieel? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons via info@aviavolt.nl