Europees Parlement stemt voor zero-emissie truckombi's

Nieuws 13 maart 2024

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft gisteren gestemd over nieuwe regels die maten en gewichten van trucks verruimen en ecocombi's in heel de EU mogelijk maken. In de nieuwe regels staat onder andere dat ecocombi’s een maximale lengte van 22,25 meter en een gewicht van 44 ton mogen hebben. Ecocombi’s die rijden op fossiele brandstoffen worden nog toegestaan tot 2034, daarna alleen zero-emissie truckcombi's. Daarnaast mogen zero-emissietrucks, die langer en zwaarder zijn dan conventioneel aangedreven vrachtwagens, met een maximaal gewicht van 44 ton de weg op en er wordt geen maximum aan lengte genoemd door het Parlement.

Ook is het gelukt om het gewicht van zero-emissietrailers te verhogen in de richtlijn, welke nu 2 ton extra ladingscapaciteit krijgen. Doordat de beladingsgraad wordt verhoogd zou het wegvervoer hierdoor efficiënter ingericht kunnen worden. Wat leidt tot een vermindering van het brandstofverbruik per tonkilometer en daarmee een daling in uitstoot.

Bovenstaande richtlijnen kunnen nog worden gewijzigd en zullen na de Europese verkiezingen op 9 juni nogmaals worden besproken. Daarna zal het voorstel worden voorgelegd aan de Raad. Bij goedkeuring door de Raad zullen de nieuwe richtlijnen definitief worden.