Hoe verduurzaam je je wagenpark?

Nieuws 9 mei 2022

AVIA Weghorst ondersteunt klanten in hun energietransitie. Tijd is essentieel bij het verduurzamen van je organisatie en je bent niet vanaf vandaag op morgen volledig overgestapt op groene energievormen. Om toch op korte termijn te kunnen verduurzamen, genereren wij een nieuwe energiemix op maat, waardoor jij succesvol kunt blijven opereren en we gezamenlijk de stap kunnen maken naar een duurzamere organisatie.

 

Onze aanpak

We inventariseren het gehele wagenpark en analyseren de energiebehoefte om je succesvol onderweg te houden. Vanuit deze inzichten bekijken we welke energiemix het beste past bij jouw situatie. Om structureel een betere en duurzamere mix in te kunnen zetten, maken we een berekening welke energiemix je het meeste rendement oplevert en stellen we direct een tijdspad op voor verbeteringen op langere termijn, zoals wanneer welke voertuigen qua leeftijd het beste vervangen kunnen worden.

 

Stapsgewijs verduurzamen

Op basis van je huidige wagenpark maken we een concreet plan om stapsgewijs te gaan verduurzamen, zodat je op korte termijn direct resultaat behaalt en met een duidelijk plan mee kunt bewegen in de transitie naar de energie van de toekomst. In ons informatiesysteem kun je online precies bijhouden wat het verbruik is van je wagenpark en de besparing van de uitstoot inzichtelijk maken.

 

Hernieuwbare brandstoffen

Op het gebied van brandstoffen is er direct een grote stap te maken. We kijken waar het meeste rendement te behalen is door de juiste brandstofmix in te zetten. Om verschillende hernieuwbare brandstoffen te blenden maken we gebruik van ons eigen depot in Enschede. Hierdoor bieden we je zuinigere en vooral schonere liters aan die je overal kunt tanken, onderweg en/of op de eigen locatie(s). Voorbeelden hiervan zijn HVO, volledig synthetische diesel gemaakt van afval- en reststromen, zoals plantwaardige oliën en CBG, biogas dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest.

BRINK XL: “Op de schouders van de huidige generaties rust een grote verantwoordelijkheid. De overschakeling op HVO100* is daarom bijna een vanzelfsprekende stap in de richting van volledig CO2-neutraal ondernemerschap. Door het gebruik van HVO100 bereiken we een reductie van 100% CO2-uitstoot van tank-to-wheel ten opzichte van fossiele diesel.”

 

Laadmogelijkheden

Is een deel van het wagenpark al wel elektrisch, dan bieden we je verschillende laadmogelijkheden, afgestemd op jouw situatie. Dit kunnen vaste laadpunten zijn bij je bedrijf of op onze AVIA-stations of mobiele laadmodules die tijdelijk op locaties kunnen worden geplaatst.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de energietransitie binnen jouw bedrijf? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons via 088 1344020 of klantenservice@aviaweghorst.nl. En we vertellen je graag meer over alle mogelijkheden om je bedrijf direct én in de toekomst te kunnen verduurzamen.