Klantcase: Brink XL stapt over op HVO100

Nieuws 29 maart 2022

Bij AVIA Weghorst bieden wij verschillende soorten duurzame brandstoffen aan. Eén van deze duurzame brandstoffen is HVO, een volledig synthetische diesel gemaakt van afval- en reststromen, zoals plantaardige oliën. Deze brandstof is een duurzame vervanging voor fossiele diesel. Het gehele wagenpark van Brink XL, inclusief de meeneemheftrucks en kranen is van fossiele diesel overgegaan op onze HVO100 oplossing en bereikt hiermee een reductie van 100% CO2-uitstoot van tank-to-wheel.

 

Brink XL

Brink XL is specialist in de distributie van lengtegoederen, voornamelijk hout en plaatmateriaal, door Nederland en België. Ze hadden in 2004 als één van de eersten in Nederland een LZV (Lang Zwaar Vrachtvoertuig). Met deze LZV kon maar liefst 50% meer vervoerd worden dan met een normale vrachtwagen. Brink XL heeft de afgelopen decennia al diverse mooie stappen gemaakt in het verduurzamen van hun wagenpark, maar heeft nu AVIA Weghorst ingeschakeld als transitiepartner.

 

Voorlopen op de rest

Brink XL probeert al jarenlang voorop te lopen door te experimenteren met nieuwe duurzamere brandstoffen. Zo heeft Brink XL in 2012 al geprobeerd met een waterstofinjectie te rijden, maar op dat moment kreeg Brink XL geen medewerking van truckfabrikanten. Met het inschakelen van AVIA Weghorst is Brink XL een van de eerste distribiteurs van lengtegoederen waarbij het gehele wagenpark op HVO100 rijdt. Hiermee zetten zij wederom een flinke stap in de energietransitie.

Brink XL: “Op de schouders van de huidige generaties rust een grote verantwoordelijkheid. De overschakeling op HVO100 is voor ons daarom bijna een vanzelfsprekende stap in de richting van volledig CO2-neutraal ondernemerschap. Met HVO 100 bereiken we een reductie van 100% CO2-uitstoot van tank-to-wheel ten opzichte van fossiele diesel.”

 

Milieubewust

Naast dat Brink XL wil voorlopen, is het bedrijf altijd al heel bewust met het milieu bezig geweest. Brink XL zag rond de eeuwwisseling al dat de distributie dankzij de steeds korter wordende besteltijden steeds meer begon te versnipperen. Eén van de mogelijkheden om de route-efficiëntie te vergroten en daarmee de milieubelasting te verkleinen, was door zich vanaf toen te focussen op schaalvergroting in lengtegoederenvervoer. Oftewel; een betere dekking door meer volume.

 

Wat is HVO100

HVO is een duurzame variant van diesel. De afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable (met waterstof behandelde plantaardige olie) en wordt gemaakt van afval- en reststromen. HVO is een schonere brandstof die de CO₂-uitstoot reduceert, maar wel de voordelen heeft van ‘gewone’ diesel. HVO heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele dieselbrandstof. Hierdoor zijn er vaak geen aanpassingen nodig aan de motor en distributiesystemen van het voertuig. HVO is in verschillende percentages te mengen met fossiele diesel. Wij leveren deze duurzame brandstof van HVO10 tot HVO100. Door de meerkosten die komen kijken bij het gebruik van HVO100, is het voor veel bedrijven aantrekkelijk om in eerste instantie over te stappen op bijvoorbeeld HVO20. Hiermee is al een CO2-reductie van 20% te behalen.

Mede doordat Brink XL volledig overgestapt is op HVO100, is het AVIA-tankstation in Enter hierop aangepast en kan er hier ook door andere voertuigen HVO100 getankt worden.