Accijnsverlaging en teruggaaf per 1 april 2022

Nieuws 24 maart 2022

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode lichte olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas te verlagen in de periode van 1 april t/m 31 december 2022.

Wat betekent dit voor u?

 

Vanaf 1 april hanteren we de volgende accijnstarieven:

 • Voor benzine (ongelode lichte olie) per 1000L bij een temperatuur van 15°C is het accijnstarief €650,71*, dat is een verlaging van €0,173 per liter.
 • Voor diesel (gasolie) per 1000L bij een temperatuur van 15°C is het accijnstarief €417,46*, dat is een verlaging van €0,111 per liter.
 • Bovenstaande tarieven zijn exclusief de voorraadheffing van €8,00 per 1000L bij een temperatuur van 15°C.

 

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • Tankstations
 • Transportbedrijven
 • Loon- en grondverzetbedrijven
 • Glastuinbouwbedrijven
 • Landbouwbedrijven
 • Hoveniersbedrijven

 

Teruggave accijns

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

 • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
 • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
 • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk


De voorraden die op 1 april 2022 (00:00 uur) opgeslagen liggen voor commerciële doeleinden komen in aanmerking voor accijnsteruggave. Een formulier voor teruggave kunt u downloaden op de douane website. Hierbij moet u aantonen dat de accijns betaald is, waarbij enkel een inkoopfactuur niet wordt beschouwd als afdoende bewijs. Dus zullen wij, op verzoek een document opmaken dat gebruikt kan worden als een vorm van bewijs.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u hierover met ons contact opnemen via klantenservice@aviaweghorst.nl of 088-1344000 of via de website van de douane.