CNG als duurzaam alternatief voor benzine en diesel

Nieuws 13 april 2023

CNG (Compressed Natural Gas) is een alternatieve duurzamere brandstof voor voertuigen en wordt geproduceerd uit aardgas. Het wordt onder hoge druk gecomprimeerd en opgeslagen in cilindervormige gasflessen die meestal in de vloerplaat van je auto geïntegreerd worden in plaats van een grote tank in de kofferruimte.

 

Het verschil tussen LPG en CNG

LPG is een mengsel van gassen dat als restproduct ontstaat bij olieraffinage en CNG is puur aardgas dat onder druk is gebracht. Een auto die geschikt is voor LPG kan dus geen CNG tanken of andersom. Op het gebied van CO2-uitstoot is er weinig verschil tussen LPG en CNG, maar de gezondheidsschade is ongeveer 35% minder bij CNG dan bij LPG en 70% in vergelijking met diesel. CNG is bovendien veiliger in gebruik dan LPG, omdat het gas lichter is dan de lucht en het opstijgt als het vrijkomt. LPG is zwaarder dan lucht en blijft als een deken over de grond hangen. Om die reden mogen auto’s op CNG wel parkeren in ondergrondse parkeergelegenheden, in tegenstelling tot auto’s op LPG.

 

De voordelen van CNG

1. Lage emissies: CNG heeft een aanzienlijk lagere uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen dan benzine of diesel. Hierdoor is het een milieuvriendelijker alternatief voor de fossiele brandstoffen.

2. Lagere brandstofkosten: CNG is over het algemeen goedkoper dan benzine of diesel.

3. Minder afhankelijk van olie: CNG is een binnenlands geproduceerde brandstofbron en maakt je minder afhankelijk van geïmporteerde olie.

4. Minder motorlawaai: CNG-motoren produceren minder lawaai dan benzine- of diesel motoren.

5. Betere motorprestaties: CNG heeft een hoger octaangetal dan benzine en diesel en dat leidt tot betere prestaties van de motor.

 

De nadelen van CNG

1. Beperkte beschikbaarheid: CNG-tankstations zijn nog niet zo wijdverspreid als benzine- of dieselstations, wat het lastiger maakt om CNG te tanken, vooral bij langere afstanden. Bij AVIA hebben we meerdere tankstations in Nederland en Europa waar je CNG kunt tanken. Deze tankstations zijn te vinden via www.avia.nl/tankstations (filteren op CNG), zodat je vooraf kunt bepalen waar je weer kunt tanken en ook langere afstanden kunt afleggen.

2. Beperkte actieradius: Voertuigen die op CNG rijden hebben vaak een beperktere actieradius in vergelijking met benzine- of dieselvoertuigen. Dit betekent dat je bij langere afstanden vaker moet tanken.

3. Hogere kosten van voertuigen: CNG-voertuigen zijn over het algemeen duurder dan benzine- of dieselvoertuigen vanwege de extra brandstoftank en de benodigde technologie.

4. Onderhoudskosten: CNG-voertuigen vereisen specifiek onderhoud door de complexiteit van de brandstoftank en de brandstofsystemen. Dit kan leiden tot hogere onderhoudskosten.

Hoewel CNG enkele nadelen heeft, kan het toch een aantrekkelijk alternatief zijn vanwege de lagere emissies, lagere brandstofkosten en verminderde afhankelijkheid van olie.

 

Milieueffect elektrische auto’s en CNG-auto’s

CNG-auto's stoten minder schadelijke stoffen en broeikasgassen uit dan benzine- en dieselauto's, maar elektrische auto's stoten helemaal geen uitlaatgassen uit en zijn daarom wat dat betreft milieuvriendelijker. Het vergelijken van de milieueffecten van CNG-auto's en elektrische auto's is ingewikkeld, omdat het afhangt van verschillende factoren, zoals de productie van de voertuigen, de energiebronnen die worden gebruikt om de auto's te voeden en het type en de hoeveelheid emissies die betrokken zijn bij het winnen, transporteren en opslaan van de brandstof. Over het algemeen zijn elektrische auto's beter voor het milieu dan CNG-auto's, als de elektriciteit die wordt gebruikt om de auto's op te laden afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Als de elektriciteit afkomstig is van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, dan is de milieu-impact van elektrische auto's vergelijkbaar met die van CNG-auto's.

CNG-auto's en elektrische auto’s hebben hun eigen specifieke voor- en nadelen en de beste keuze voor het milieu hangt af van jouw individuele behoeften en omstandigheden. Kies je voor een CNG-auto en laat je daarmee een benzine- of dieselvoertuig staan? Dan is CNG in ieder geval een betere keuze om de milieueffecten van het wegverkeer te verminderen.

 

Blijft CNG een duurzaam alternatief?

In Nederland wordt CNG gezien als een duurzame brandstof, omdat het een lagere CO2-uitstoot heeft dan benzine en diesel. CNG-auto's worden beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele benzine- en dieselauto's. Hoewel de productie van CNG-auto's niet zo wijdverspreid is als die van benzine- en dieselauto's, zijn er meerdere fabrikanten die CNG-voertuigen produceren, waaronder Volkswagen, Fiat, Opel en Mercedes.

Als Nederland in de toekomst zou overgaan op de productie van alleen auto's die op duurzame brandstoffen rijden zoals elektriciteit en waterstof, dan heeft dit waarschijnlijk geen invloed op het gebruik van CNG. CNG zou ook dan nog steeds beschikbaar zijn als een alternatieve brandstof voor bestaande voertuigen en als een mogelijke transitiebrandstof voor degenen die de komende jaren nog niet kunnen of willen overstappen op elektrisch of waterstof.