AVIA Weghorst en Syntus sluiten contract voor levering brandstof

Nieuws 26 januari 2015

Op 21 januari jl. hebben Syntus en Weghorst AVIA in Deventer een nieuw contract afgesloten voor de levering van brandstof en smeermiddelen voor het gehele wagenpark van Syntus. Met dit éénjarig contract is een afname gemoeid van circa 10 miljoen liter diesel.

De reden waarom Syntus heeft gekozen voor Weghorst AVIA is het leveren van het beste product voor de beste prijs door deze brandstofleverancier. Uit oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rekent Syntus het tot haar taak om zo verantwoord mogelijk om te gaan met het milieu. Belangrijk is daarbij de brandstofkeuze en de daarmee gepaard gaande CO2 reductie.

Syntus en Weghorst AVIA starten in het vervoergebied Overijssel tevens een pilot waarbij gebruik wordt gemaakt van een vernieuwde kwaliteit diesel. Door de toevoeging van een uitgebalanceerd pakket additieven vindt er een aanzienlijke brandstofbesparing plaats en is er minder uitstoot van schadelijke emissies. Dit sluit aan bij de doelstellingen die Syntus zich heeft gesteld.

Met de ondertekening van dit nieuwe contract bevorderen Syntus en Weghorst AVIA bovendien het regionaal Twents ondernemerschap.