Hoe zijn AVIA brandstofprijzen opgebouwd?

Nieuws 2 maart 2014

De Nederlandse brandstofmarkt is zeer competitief en sterk in beweging en AVIA concurreert in deze markt op service, kwaliteit èn prijs. Onder het motto ‘AVIA is anders’ biedt AVIA al haar klanten om die reden een uitstekende service gecombineerd met competitieve brandstofprijzen.

 

Onderdelen brandstofprijzen

In alle landen worden brandstofprijzen door meerdere onderdelen zoals o.a. productprijs, raffinage, opslag, transport, logistiek en verkoop bepaald. In de meeste landen zijn met name de lokale belastingen en accijnzen bepalend voor het uiteindelijke prijsniveau. Dit fiscale onderdeel van de brandstofprijs die de klant aan de pomp moet betalen neemt in Nederland bijna 2/3 deel van de brandstofprijs voor zijn rekening.

De brandstofprijs bestaat uit drie onderdelen:

  1. Product prijs
  2. 2. Accijns en BTW
  3. 3. Bruto marge.

 

Product prijs

De productkosten voor brandstof worden bepaald door de (wereld) inkoopprijs van ruwe olie vermeerderd met de raffinage-, productie- en opslagkosten. AVIA koopt haar brandstoffen in op de internationale markt en de AVIA brandstofprijzen veranderen dus ook mee met de fluctuerende productkosten.

 

Accijns en BTW

Voor elke verkochte liter brandstof heeft de overheid bepaald hoeveel accijns er moet worden afgedragen. Elk jaar wordt dit accijns bedrag getoetst aan de inflatie en soms om politieke redenen aangepast. Op elke verkochte liter brandstof wordt verder ook nog eens 21% BTW in rekening gebracht. Bij een stijgende benzineprijs, stijgen natuurlijk ook de BTW inkomsten voor de overheid. Accijns en BTW gecombineerd neemt bijna 2/3 deel van de brandstofprijs voor zijn rekening.

 

Bruto marge

Na verrekening van de pompkortingen is er een bruto marge over van waaruit alle andere kosten nog moeten worden betaald. Deze kosten bestaan o.a. uit personeelskosten, distributiekosten, tankstation bezit kosten, reclamekosten en verkoopkosten. De dan resterende marge voor AVIA en/of haar ondernemers per liter verkochte brandstof is slechts een zeer klein deel van de brandstofprijs die de klant aan de pomp moet betalen.